Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Gyfraith

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Yn wahanol i lawer o bynciau eraill, mae'r gyfraith yn effeithio ar bopeth a wnawn. Mae'n rheoleiddio popeth o'n beichiogi a'n genedigaeth i'n bywyd teuluol a'n cyflogaeth, hyd at ein marwolaeth a'n claddu.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A*- C, gan gynnwys gradd B neu uwch mewn TGAU Saesneg.

Beth fydda i'n dysgu?

Mae Cyfraith UG yn cwmpasu elfen ragarweiniol y gyfraith sy'n canolbwyntio ar ddatblygu ein system gyfreithiol, a sut y mae'n gweithredu heddiw, a chyfraith sifil Camwedd. Yna, mae hyn yn cael ei adeiladu yn ystod y Lefel A pan ystyriwn gyfraith trosedd gan gynnwys troseddau yn erbyn y person a'r llofruddiaeth, ac yna cyfreithiau Hawl Dynol a sut maent yn effeithio arnom ni fel dinasyddion. Byddwn hefyd yn ystyried amddiffynfeydd i'r troseddau hyn a sut y cânt eu rheoli yn y system gyfreithiol.

Asesiad Cwrs

Cyfraith UG (angen arholiadau). • Natur y Gyfraith a Systemau Cyfreithiol Cymru a Lloegr. • Cyfraith Camwedd. A2 Cyfraith (Angen arholiadau). • Cyfraith Droseddol. • Cyfraith

Dilyniant Gyrfa

Nid yw'r gyfraith ar gyfer y rhai a hoffai gael gyrfa fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr yn unig. Mae cyflogwyr yn ffafriol i'r rhai sydd â gwybodaeth gyfreithiol gan fod y sgiliau a ddatblygir yn drosglwyddadwy ac wedi sicrhau bod llawer o bobl wedi bod yn llwyddiannus yn y cyfryngau, cwmnïau mawr, llywodraeth leol, addysgu, sefydliadau ymgyrchu, gwleidyddiaeth, mae'r rhestr yn ddiddiwedd!

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite