Gwibio i'r prif gynnwys
Ynglŷn â'r Cwrs
  • Merthyr
  • 04 Medi 2023
  • Diwydiannau Creadigol a Digidol
  • Llawn Amser
Amlinelliad y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn datblygu ac yn mireinio eich doniau creadigol ymhellach ar draws eich ffurf gelfyddydol arbenigol. Mae'r tiwtoriaid, sydd hefyd yn artistiaid profiadol, yn cydnabod ehangder y posibiliadau mewn celf gyfoes a byddant yn eich herio i ddatblygu eich celf arbrofol ac ystyrlon eich hun. Disgwylir i fyfyrwyr gychwyn a datblygu eu rhaglen waith eu hunain gyda chanllawiau tiwtorial a chymorth technegol.

Gofynion Mynediad

Cwblhau Gradd Sylfaen neu gwblhau i lefel 5 mewn Celf neu ddisgyblaeth debyg.

Beth fydda i'n dysgu?

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio: Rheolaethau a swyddogaethau camera, Rheolaethau a swyddogaethau fideo, Ffotograffiaeth Lleoliad, genres Dogfennol a Chelf Gain, Ffotograffiaeth Bywyd Llonydd, Gwaith stiwdio clasurol, prosiectau Seiliedig ar Waith, Sgiliau Astudio i ddatblygu eich meddwl a'ch dadansoddi beirniadol.

Asesiad Cwrs

Portffolio ymarferol

Dilyniant Gyrfa

Mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i ddilyn gyrfa mewn celf a chynllunio

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite