Gwibio i'r prif gynnwys

BA (Anrh) Ymarfer Celf

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn datblygu ac yn mireinio eich doniau creadigol ymhellach ar draws eich ffurf gelfyddydol arbenigol. Mae'r tiwtoriaid, sydd hefyd yn artistiaid profiadol, yn cydnabod ehangder y posibiliadau mewn celf gyfoes a byddant yn eich herio i ddatblygu eich celf arbrofol ac ystyrlon eich hun. Disgwylir i fyfyrwyr gychwyn a datblygu eu rhaglen waith eu hunain gyda chanllawiau tiwtorial a chymorth technegol.

Gofynion Mynediad

Cwblhau Gradd Sylfaen neu gwblhau i lefel 5 mewn Celf neu ddisgyblaeth debyg.

Beth fydda i'n dysgu?

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio: Rheolaethau a swyddogaethau camera, Rheolaethau a swyddogaethau fideo, Ffotograffiaeth Lleoliad, genres Dogfennol a Chelf Gain, Ffotograffiaeth Bywyd Llonydd, Gwaith stiwdio clasurol, prosiectau Seiliedig ar Waith, Sgiliau Astudio i ddatblygu eich meddwl a'ch dadansoddi beirniadol.

Asesiad Cwrs

Portffolio ymarferol

Dilyniant Gyrfa

Mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i ddilyn gyrfa mewn celf a chynllunio

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Related careers

Artists

Brief Description

Artists create artistic works using appropriate techniques, materials and media; design artwork and illustrations; and restore damaged pieces of art.

Average Salary

£29914

Graphic Designers

Brief Description

Graphic designers use illustrative, sound, visual and multimedia techniques to convey a message for information, entertainment, advertising, promotion or publicity purposes, and create special visual effects and animations for computer games, film, interactive and other media.

Average Salary

£31473

Product, Clothing and Related Designers

Brief Description

Product, clothing and related designers plan, direct and undertake the creation of designs for new industrial and commercial products, clothing and related fashion accessories, costumes and wigs, and for building interiors and stage sets.

Average Salary

£21819

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite