Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma UAL mewn Dylunio Graffig a Darlunio Lefel 3

  • Home
  • Courses
  • Diploma UAL mewn Dylunio Graffig a Darlunio Lefel 3
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd Celf a Dylunio Lefel 3 yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau newydd mewn amrywiaeth o lwybrau megis dylunio graffig, celfyddydau seramig, ffotograffiaeth, gwneud printiau, a lluniadu traddodiadol. Cewch gyfle i arddangos eich gwaith celf mewn arddangosfeydd ac ar-lein, ynghyd ag ymweliadau addysgol ag orielau mawr yn y DU a thramor.

Gofynion Mynediad

4 Gradd C TGAU neu uwch gan gynnwys Tgau Celf neu UAL/BTEC Lefel 2 mewn Celf a Dylunio. Gofynnir i chi ddod ag enghreifftiau o'ch gwaith celf i'ch cyfweliad.

Beth fydda i'n dysgu?

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio: Celfyddyd gain, Cerameg, Dylunio Graffig, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Sgiliau Stiwdio.

Asesiad Cwrs

Gwaith cwrs yn seiliedig ar Brosiect Mawr Terfynol.

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i'r radd sylfaen Ymarfer Celf neu Ffotograffiaeth yn y coleg, gradd sy'n gysylltiedig â chelf mewn prifysgol arall, neu'n uniongyrchol i gyflogaeth.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite