Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma UAL mewn Dylunio Graffig a Darlunio Lefel 2

  • Home
  • Courses
  • Diploma UAL mewn Dylunio Graffig a Darlunio Lefel 2
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd Celf a Dylunio lefel 2 yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau ymarferol 2D a 3D, technegau lluniadu, a chyflwyniad i dechnegau seiliedig ar amser. Byddwch hefyd yn edrych ar sut yr effeithiodd digwyddiadau a ddigwyddodd drwy gydol y blynyddoedd ar yr hyn a baentiai artistiaid oherwydd yr hyn y dylanwadwyd arnynt. Byddwch yn cwmpasu cyfanswm o 8 uned; uned 8 yw'r prosiect mawr olaf ar y diwedd (Mawrth). Mae'r unedau eraill yn addysgu'r sgiliau ymarferol ac ymchwil angenrheidiol i'w defnyddio yn y prosiect terfynol.

Gofynion Mynediad

3 Gradd D TGAU neu uwch, rhaid i ymgeiswyr ddangos dawn ar gyfer Celf a Dylunio. Gofynnir i chi ddod ag enghreifftiau o'ch gwaith celf i'ch cyfweliad.

Beth fydda i'n dysgu?

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio: Technegau lluniadu, technegau peintio, Cerameg, Dylunio Graffig, Gwneud Printiau, Sgiliau Stiwdio.

Asesiad Cwrs

Gwaith cwrs yn seiliedig ar Brosiect Mawr Terfynol.

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i'r cwrs Celf a Dylunio UAL Lefel 3

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite