Gwibio i'r prif gynnwys

CBAC Lefel A2 Celf a Dylunio (Ffotograffiaeth) FT

  • Home
  • Courses
  • CBAC Lefel A2 Celf a Dylunio (Ffotograffiaeth) FT
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

5 TGAU graddau A-C, gan gynnwys Saesneg Iaith. Gofynnir i chi ddod ag enghreifftiau o'ch gwaith ffotograffig i'ch cyfweliad.

Gofynion Mynediad

5 GCSEs grades A-C, including English Language. You will be asked to bring examples of your photographic work to your interview.

Beth fydda i'n dysgu?

arholiad ymarferol.

Asesiad Cwrs

Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i'r radd sylfaen ffotograffiaeth yn y coleg, gradd sy'n gysylltiedig â ffotograffiaeth mewn prifysgol arall, neu'n uniongyrchol i gyflogaeth

Dilyniant Gyrfa

Successful completion of the course will enable you to progress on to the photography foundation degree at the college, a photography related degree at another university, or directly into employment

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite