Gwibio i'r prif gynnwys

CBAC Lefel A2 Celf a Dylunio (Celf) FT

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

5 TGAU ar raddau A* i C, gan gynnwys Saesneg Iaith a B mewn Celf a Dylunio. Gofynnir i chi ddod ag enghreifftiau o'ch gwaith celf i'ch cyfweliad.

Gofynion Mynediad

5 GCSE’s at grades A* to C, including English Language and a B in Art and Design. You will be asked to bring examples of your art work to your interview.

Beth fydda i'n dysgu?

76% gwaith cwrs Arholiad 24%

Asesiad Cwrs

Mae ymgeiswyr llwyddiannus fel arfer yn symud ymlaen i Ddiploma Astudiaethau Sylfaen. Mae opsiwn hefyd i wneud cais i un o'n Graddau Sylfaen mewn Ffotograffiaeth neu Ymarfer Celf, sydd bellach â blwyddyn atodol BA(Anrh) yn gwneud cais. Gall myfyrwyr hefyd ddefnyddio eu Safon Uwch Celf a Dylunio i adeiladu pwyntiau UCAS tuag at geisiadau am gyrsiau prifysgol y tu allan i'r celfyddydau gweledol

Dilyniant Gyrfa

Canmolir set sylfaenol o offer celf

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite