Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Celf a Dylunio

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae Celf Safon Uwch yn eich galluogi i ddatblygu ystod gyffrous a helaeth o sgiliau creadigol a thechnegol. Byddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth gref o arferion celf weledol hanesyddol a chyfoes, drwy gefnogi astudiaethau cyd-destunol. Yn unigryw i astudio Celf ar Lefel A, byddwch yn adeiladu corff personol iawn sy'n esblygu'n barhaus o waith ymarferol, wedi'i arwain a'i gefnogi gan eich tiwtoriaid. Mae archwilio a datblygu eich sgiliau personol a'ch cyfarwyddiadau creadigol yn unigol yn agwedd arbennig ar y pwnc hwn.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A* i C, gan gynnwys Iaith Saesneg a B mewn Celf a Dylunio. Gofynnir i chi ddod ag enghreifftiau o'ch gwaith celf i'ch cyfweliad.

Beth fydda i'n dysgu?

Medi 21

Asesiad Cwrs

Mae Celf Safon Uwch yn eich galluogi i ddatblygu ystod gyffrous a helaeth o sgiliau creadigol a thechnegol. Byddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth gref o arferion celf weledol hanesyddol a chyfoes, drwy gefnogi astudiaethau cyd-destunol. Yn unigryw i astudio Celf ar Lefel A, byddwch yn adeiladu corff personol iawn sy'n esblygu'n barhaus o waith ymarferol, wedi'i arwain a'i gefnogi gan eich tiwtoriaid. Mae archwilio a datblygu eich sgiliau personol a'ch cyfarwyddiadau creadigol yn unigol yn agwedd arbennig ar y pwnc hwn.

Dilyniant Gyrfa

Arholiad 76% Gwaith cwrs 24%

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite