Gwibio i'r prif gynnwys

Yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, mae’r ymarferydd nyrsio ar gael bob bore Mercher yn ystod y tymor ar gyfer sesiynau galw heibio cyfrinachol am amrywiaeth o anghenion iechyd. Efallai y byddwch hefyd yn cwrdd â Natalie Brogan yn eich sesiynau tiwtorial a digwyddiadau llesiant yn y Coleg.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Natalie Brogan: nurse@merthyr.ac.uk

Natalie.brogan@wales.nhs.uk 07973516641

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite