Gwibio i'r prif gynnwys

Mae Y Coleg Merthyr Tudful yn falch o fod yn ymwneud yn weithgar fel partner rhanbarthol gweithgaredd Ysbrydoli I Gyflawni (I2A) yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, sy’n cael ei gymeradwyo a’i weithredu gan Raglen Weithredol y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd o dan y teitl Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Mae Y Coleg Merthyr Tudful yn falch o fod yn ymwneud yn weithgar fel partner rhanbarthol gweithgaredd Ysbrydoli I Gyflawni (I2A) yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, sy’n cael ei gymeradwyo a’i weithredu gan Raglen Weithredol y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd o dan y teitl Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Ein Hamcanion:

 • Lleihau’r nifer o ddysgwyr sy’n NEET
 • Cynnig ‘clust i wrando’
 • Cynnig canllawiau a chymorth pwrpasol i ddysgwyr cymwys wireddu eu potensial
 • Cysylltu â rhwydweithiau cymorth ysgolion i hwyluso’r pontio rhwng ysgol a choleg
 • Cynnig cymorth parhaol drwy gydol gwyliau’r coleg
 • Cysylltu ag asiantaethau partner eraill a all gynnig cymorth ychwanegol

Y meysydd ble y gallwn fod o help:

 • Cymorth Emosiynol
 • Perthnasoedd Teuluol
 • Dysgu ac Addysg
 • Llesiant Meddwl
 • Iechyd Corfforol
 • Cyllid
 • Materion Cymdeithasol

Pwy all gyfeirio?

 • Aelodau o deulu / gwarchodwyr y dysgwr
 • Darlithwyr / Tiwtoriaid
 • Staff Cymorth a rheolwyr y Coleg
 • Asiantaethau a sefydliadau cymorth allanol

Sut i gyfeirio?

Gellir atgyfeirio drwy ddefnyddio ffurflen atgyfeirio I2A ac yna ei hanfon yn uniongyrchol at swyddog cymorth Llesiant I2A

 c.rowlands@merthyr.ac.uk 

Neu cysylltwch â Christian Phillips -  Cydgysylltydd I2A  Ffôn: 01685 726062 Symudol: 07795850572 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite