Gwibio i'r prif gynnwys

Rydym yn cynnig cymorth penodol i ddysgwyr ifanc sydd yng ngofal awdurdod lleol, sydd wedi bod yn y system ofal o’r blaen, sy’n byw’n annibynnol, sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu teulu neu sydd â chyfrifoldebau gofal gartref. Mae’n bosibl y bydd dysgwyr gofal profiadol yn gymwys i hepgor talu ffioedd a derbyn bwrsarïau, a fydd yn daladwy yn ystod tymor yr hydref, y gwanwyn a’r haf.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Judith Mulry neu Caroline Donaldson:

j.mulry@merthyr.ac.uk 01685 726198

c.donaldson@merthyr.ac.uk 01685 726016

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite