Gwibio i'r prif gynnwys

Mae eich llesiant o’r pwys pennaf i ni; mae gennym Swyddog Diogelu a Llesiant a fydd yn cydweithio â chi ac yn rhoi cymorth i chi os ydych o dan 18 oed neu’n ddysgwr hŷn.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau blaenllaw i hyrwyddo ein coleg fel cymuned ddysgu ddiogel am ein bod yn teimlo na ddylech fyth deimlo loes neu gael eich cam-drin gan bobl eraill. Er hynny, os ydych yn bryderus ynghylch unrhyw ffurf o gam-drin (e.e. corfforol, rhywiol, emosiynol, esgeulustod neu wahaniaethu mewn unrhyw ffurf) yna byddwch cystal â siarad â’r Swyddog Diogelu a Llesiant.

Os oes gennych Weithiwr Cymdeithasol neu unrhyw wasanaethau cymorth eraill yn cydweithio â chi ar hyn o bryd, byddwch cystal â chysylltu â’n Swyddog Diogelu a Llesiant sy’n gallu trefnu i fynychu cyfarfodydd amlasiantaeth y tu allan neu oddi mewn i’r coleg.

Fe’ch anogir i gyfrannu i agendâu llesiant a chydraddoldeb y coleg drwy Gynulliad y Dysgwyr a grwpiau cydraddoldeb y coleg. Rydym am i chi fod yn hapus tra byddwch yn astudio yn y coleg, os ydych yn poeni neu’n bryderus am unrhyw beth yn ymwneud â’ch diogelwch neu’ch llesiant, rhowch wybod i ni.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

T_safeguarding@merthyr.ac.uk

Cliciwch yma i ddarllen ein Ein Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion Agored i Niwed Polisi

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite