Gwibio i'r prif gynnwys

Mae’r Gwasanaeth Cwnsela ar gael i’ch helpu i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau personol neu emosiynol sy’n eich rhwystro rhag mwynhau eich profiad yn y coleg.

Mae ceisio cwnsela yn ymwneud â gwneud dewis cadarnhaol i chwilio am help drwy siarad â gwrandäwr sydd wedi’i hyfforddi’n broffesiynol ac sydd heb unrhyw swyddogaeth arall yn eich bywyd. Gwasanaeth cyfrinachol, rhad ac am ddim, yw hwn gyda’r nod o’ch helpu i osod strategaethau effeithiol mewn grym er mwyn meithrin mwy o ddyfalbarhad.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Theresa Cadd counselling@merthyr.ac.uk

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite