Gwibio i'r prif gynnwys

Mae’r Gwasanaeth Caplaniaeth yma i roi cymorth i chi - pwy bynnag ydych chi, beth bynnag ydych yn credu, beth bynnag sydd ar eich meddwl. Gallwch siarad â ni ynghylch unrhyw beth yn hollol gyfrinachol.

Rydym yn addo:

  • Peidio’ch barnu chi
  • Parchu a gwerthfawrogi’r hyn sy’n bwysig i chi
  • Sylweddoli fod gan berthnasoedd ddylanwad pwysig ar eich bywyd yn y coleg
  • Gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch gweld pan fyddwch ein hangen ni

 

Gall pob dysgwr ddefnyddio man tawel ar gyfer myfyrio ac mae matiau gweddïo ar gael pe bai angen. Mae Michelle Romaniw ar gael yn y Coleg bob wythnos yn ystod y tymor, neu gall drefnu o flaen llaw i’ch cyfarfod ar adeg arall.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â chaplaincy@merthyr.ac.uk 0168

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite