Gwibio i'r prif gynnwys

Mae Asesiad WEST yn rhan bwysig o’ch taith. Mae’n help i ganfod safon gyfredol eich sgiliau, gan gynnig man cychwyn clir. Y tri sgil y gellir eu mesur drwy’r asesiad yw llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cyflawnir yr asesiad drwy blatfform ar-lein WEST (www.walesessentialskills.com)

Mae Cynllun Dysgu Unigol (CDU) yn erfyn sy’n help i gynllunio, monitro a gwerthuso eich cynnydd. Gallwch fynd at eich CDU drwy Ar y Trywydd Iawn – Am gymorth neu gyngor am ddefnyddio’r cynnyrch, cysylltwch â Rebecca Morgan - r.morgan@merthyr.ac.uk / 01685 726192

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite