Gwibio i'r prif gynnwys

Mae gan Y Coleg Merthyr Tudful ddau gampws – Coleg Merthyr Tudful a’r REDHOUSE (Hen Neuadd y Dref). Mae adeilad newydd y coleg yn cofleidio tecnoleg a arferion 21ain ganrif, gan ddarparu ystod o gyfleusterau dysgu, cymorth a chyfleusterau cymdeithasol. Mae'r adeilad yn cynnwys:

Mannau Academaidd

30 Ystafell ddosbarth

19 Ystafell TG

8 Ystafelloed Ymarferol Celfyddydau Creadigol

Ystafell Cerameg

Stiwdio Ffotograffiaeth ac Ystafell Dywyll

5 Labordy Gwyddoniaeth

3 Salon Trin Gwallt

2 Salon Harddwch

neuadd chwaraeon 600m2 gyda wal ddringo

6 ystafell ddysgu ILS arbenigol

Labordy Gwyddor Chwaraeon

Labordy Electroneg

Mannau Gweithredol

Ardal Ddysgu

Ardaloedd TG/Dysgu ledled yr adeilad

Mannau Cymdeithasol ledled yr adeilad

Ffreutur Mawr

Caffi

Ardal Gwasanaethau Myfyrwyr Un Stop

Ystafell Weddi a Myfyrdod

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite