Gwibio i'r prif gynnwys

Tenis Bwrdd Cymru

Heddiw, mae Coleg Merthyr Tudful a Thenis Bwrdd Cymru, wedi llofnodi Cytundeb Partneriaeth Strategol i lansio Academi Tennis Bwrdd newydd sbon a Hyb Perfformiad Uchel yn y coleg.

Yn seiliedig ar gysyniad Tenis Bwrdd Cymru 'camp i bawb' Nod y bartneriaeth yw darparu rhaglen clwb cymunedol gynhwysol a chyfleuster hyfforddi penodol fydd ar gael i bawb, gan ddarparu llwybr dilyniant clir o ysgolion llawr gwlad a chlybiau lleol i berfformiad lefel uchel ar draws Merthyr Tudful a rhanbarth ehangach de Cymru.

Gyda sesiynau hyfforddi wythnosol, mae chwaraewyr o bob rhan o Dde Cymru yn gallu dod i'r coleg, cael hyfforddiant o'r radd flaenaf a datblygu eu sgiliau tennis bwrdd.

Fe wnaeth y chwaraewr lleol, Callum Evans, gynrychioli Tenis Bwrdd Cymru yn Senglau'r Dynion yng Ngemau'r Gymanwlad 2022 yn Birmingham. Wrth sôn am y cyfle i hyfforddi yn yr academi newydd hon, meddai, "Mae cael y cyfleuster arbenigol hwn yn lleol wedi fy helpu i ddatblygu fy sgiliau tennis bwrdd ymhellach. Rwy'n arbennig o hoff o'r ffaith bod gennym ein gofod hyfforddi ymroddedig ein hunain."

Cyswllt

Simon Evans

s.evans@merthyr.ac.uk

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite