Gwibio i'r prif gynnwys

Academi Pêl-rwyd

Academi Pêl-rwyd

Mae'r tîm pêl rwyd yn rhan annatod o strwythur academi gyffredinol Coleg Merthyr.

Mae ein hacademi pêl-rwyd yn darparu cyfle i chwaraewyr ymroddedig a brwd ddatblygu eu sgiliau chwarae wrth gwblhau eu cymhwyster llawn amser, waeth beth yw eu rhaglen astudio. Ar raglen sy'n canolbwyntio ar chwaraewyr, bydd ein hathletwyr yn gwella fel unigolion ac fel chwaraewyr tîm wrth ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r gêm.

Mae ein rhaglen yn cynnig:

Cyfleoedd hyfforddi a chwarae gyda hyfforddwyr cymwys a phrofiadol.

Cymryd rhan mewn cynghreiriau chwaraeon a chystadlaethau cwpan AOC

Sesiynau Cryfder a Chyflyru

Cyfleoedd i ennill cymwysterau ychwanegol

Am fwy o wybodaeth am ein rhaglen cysylltwch â emma.christopher@merthyr.ac.uk

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite