Gwibio i'r prif gynnwys

Mae gan y coleg feithrinfa gyda lle i 60 o blant sydd wedi’i chofrestru’n llwyr ac sy’n cynnig gofal dydd o safon i fabanod a phlant o dri mis oed hyd at 11 oed. Mae’r feithrinfa’n cynnig amgylchedd hwyliog a diogel gyda staff wedi’u cymhwyso’n llwyr.  

Rydym yn cynnig darpariaeth ar ôl yr ysgol o 3-15 - 6:00yh a chasglu plant o ysgolion Caedraw a’r Santes Fair. Gall plant hefyd gael eu gollwng gyda ni. Rydym hefyd yn cynnal clybiau gwyliau i blant 3 - 11 oed drwy gydol gwyliau’r ysgol.

Mae gennym drwydded i fod ar agor dydd llun i ddydd Gwener rhwng 8yb a 6yh. Mae’r feithrinfa ar agor drwy gydol y flwyddyn ac eithrio gwyliau banc (dyddiau Llun) ac mae’n cau rhwng Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Mae’r feithrinfa ar agor i fyfyrwyr sy’n mynychu’r coleg a hefyd i rieni ledled y gymuned ac i staff sy’n gweithio yn y coleg.

Nod Meithrinfa Yma Rydym yn Tyfu yw cynnig gwasanaeth gofal dydd fforddiadwy o safon uchel sy’n hyrwyddo ac yn annog datblygiad cyflawn pob plentyn unigol. Ein gobaith yw cynnig amgylchedd hapus, difyr i bob plentyn ac rydym yn annog pob rhiant i ymwneud yn frwd â ni.

Mae gan holl staff y feithrinfa gymwysterau gofal plant lefel 3 neu uwch ac maent yn darparu chwarae a phrofiadau addas i ysgogi’r plant yn emosiynol, yn ddeallusol, yn gorfforol, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol. Mae hyfforddi a datblygu staff yn hanfodol i sicrhau bod y gwasanaeth rydym yn cynnig o’r safon uchaf. Rydym yn cynnig cyfnod Ymgynefino am ein bod am i blant deimlo’n ddiogel, wedi’u hysgogi ac yn hapus yn y feithrinfa ac i deimlo’n ddiogel ac yn gyffyrddus gyda’r staff. 

Am fanylion llawn am ein gwasanaethau cliciwch yma.

Cysylltwch â Ni

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni: 
Meithrinfa Yma Rydym yn Tyfu
Y Coleg Merthyr Tudful
Ynysfach
Merthyr Tudful
CF48 1AR

Ffôn: 01685 726116 neu e-bostiwch ni:

nursery@merthyr.ac.uk 
Amseroedd Agor rhwng  8.00yb-6yh gyda lleoedd llawn amser a rhan amser ar gael 
(Rydym yn derbyn Talebau Gofal Plant)

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite