Gwibio i'r prif gynnwys

Croeso i'r Senedd Dysgwyr


Mae Senedd y Dysgwyr yn darparu fforwm lle gall dysgwyr ddod draw i ddweud eu dweud ar ddatblygiad y coleg, eich dysgwr, a'ch lles.
Mae bod yn rhan o Senedd y Dysgwyr yn rôl bwysig iawn gan ei bod yn eich galluogi i:


1, Rhowch farn i chi ar bob agwedd ar fywyd coleg.
2, Cynrychioli barn eich cyd-ddysgwyr a ffrindiau dosbarth
3, Cymryd rhan mewn bwrw ymlaen ag argymhellion a chamau gweithredu ar gyfer gwella agweddau ar fywyd coleg
4, Helpwch i wella eich sgiliau cyfathrebu, gweithio mewn tîm a threfniadaeth.

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan Gadeirydd Senedd y Dysgwr, Hollie Morgan, i'w ddweud am y gwaith gwych a wnaed gan Senedd y Dysgwyr.

Os oes diddordeb gyda chi i fod yn rhan o Gynulliad Y Dysgwyr, cysylltwch a: 

Andrew Jones, Gwasanaethau Myfyrwyr ar a.jones2@merthyr.ac.uk

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite