Gwibio i'r prif gynnwys

Mae gwneud cais am gwrs gyda ni yn hawdd, dilynwch y camau isod: 

CAM 1: Cymerwch olwg ar ein holl gyrsiau yma
CAM 2: Cliciwch ar y Botwm Gwneud cais ar gyfer eich cwrs dewisol
CAM 3: Cewch eich cyfeirio at ein porth cais ar-lein lle bydd gofyn i chi gofrestru ac yna llenwch eich cais  

Am fwy o gymorth a chefnogaeth gyda chwblhau eich cais ar-lein, lawrlwythwch ein canllaw Cam wrth Gam yma

 

Cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich cais, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich camau nesaf ac yn eich gwahodd i mewn i gael cyfweliad 

 

Anfonwch neges atom trwy'r cyfryngau cymdeithasol

 e-bostio ni ar: admissions@merthyr.ac.uk  

Ein ffonio ar: 01685 726000

 

neu:

Galwch heibio i'r coleg unrhyw bryd rhwng 8.30am -4pm, Llun i Gwener 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite