Gwibio i'r prif gynnwys

Mae’r coleg wedi ymrwymo i gefnogi ei fyfyrwyr uchelgeisiol. Mae gennym raglen diwtorial a chyfoethogi unswydd a phwrpasol sy’n rhoi cyfle i ddysgwyr MAT i ymgysylltu ag amrywiaeth o sgyrsiau, gweithdai a chystadlaethau sy’n ymestyn eu dysgu y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth ac sy’n eu galluogi i fod yn wahanol i bawb arall. Rydym hefyd wedi ymrwymo i ganfod ac ateb anghenion y dysgwyr hyn cyn gynted ag sydd bosib er mwyn eu galluogi i gael y canlyniadau gorau posib.

Bydd y rhaglen diwtorial a chyfoethogi hon yn cynnwys y canlynol: 

Cyfleoedd Cyfoethogi

 • Dysgwyr SEREN (dysgwyr sydd wedi cael 6 TGAU A*) i gael cymorth gan Rwydwaith Seren gydag amrywiaeth o adnoddau a phrofiadau
 • Cymryd rhan yn flynyddol yn y Brilliant Club a’r rhaglen Ysgolorion
 • Rhaglen Diwtorial bwrpasol
 • Cymorth a chanllawiau 1:1 ar gyfer ymgeiswyr Rhydychen, Caergrawnt, Meddygol a Milfeddygol
 • Paratoi ar gyfer cyfweliad yn cynnwys ffug gyfweliadau
 • Siaradwyr Allanol Arbenigol
 • Cymryd rhan yng nghystadlaethau Sgiliau Cymru a Sgiliau’r DU
 • Dosbarthiadau ymestyn mewn pynciau penodol
 • Gwybodaeth am leoliadau ac ysgolion haf megis  Lleoliadau Nuffield  a Chynllun Cambridge Shadowing
 • Ymweliadau â Phrifysgolion blaenllaw yn cynnwys Rhydychen a Chaergrawnt
 • Cynadleddau Addysg Uwch wedi’u trefnu gan brifysgolion Rhydychen a  Chaergrawnt
 • Cymryd rhan mewn cystadlaethau academaidd e.e. cystadlaethau traethodau prifysgol
 • Mynd i ddigwyddiadau cyhoeddus e.e. Darlithoedd Ysgol y Gyfraith Caerdydd
 • Rhoi cymorth i ddysgwyr MAT iau drwy ddigwyddiadau MAT Blwyddyn 9
 • Datblygu deunydd pontio ar gyfer dysgwyr MAT Blwyddyn 11
 • Gweithdai academaidd yn cynnwys Cymdeithas Drafod a Chlwb Llyfrau
 • Gweithdai arweinyddiaeth
 • Gweithdai chwaraeon
 • Gweithdai creadigol
 • Gweithdai technolegol
 • Gweithdai entrepreneuraidd

Am fwy o wybodaeth am ein cymorth a’n gweithgareddau MAT, cysylltwch â’n Cydgysylltwyr MAT penodol: 

Carolyn Scott: c.scott@merthyr.ac.uk 

Lisa Gregg: l.gregg@merthyr.ac.uk 

 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite