Gwibio i'r prif gynnwys

Os ydych yn astudio ar lefel addysg uwch, bydd angen i chi wneud cais am Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA) i wneud hynny. Gall y Tîm ADY eich helpu gyda’ch cais, felly mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn gynted ag y bo modd, er mwyn i’ch cymorth fod yn barod ar ddechrau eich astudiaethau.  

Os oes gennych anhawster dysgu, problemau iechyd neu anabledd mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i dderbyn offer cefnogol drwy’r DSA i sicrhau y gallwch gael eich addysg gydag annibyniaeth. 

Am fwy o wybodaeth a gweld y broses ymgeisio a chanllawiau cliciwch ar y ddolen isod:   

https://www.studentfinancewales.co.uk/undergraduate-students/new-students/what-financial-support-is-available/disabled-students-allowances.aspx 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite