Gwibio i'r prif gynnwys

Cwrdd â’r Tîm

 

CADY - Rhian Francis:  i oruchwylio’r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol, asesu ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol (ADY), a phenderfynu ar y lefel addas o gymorth.  Swyddogaeth CADY yw arwain a gyrru’r coleg yn ei flaen i fynd i’r afael â’i gyfrifoldebau o dan ALNET.​​​​​​​

Swyddog Pontio a Chymorth ADY - Eleri Evans: cynnig cymorth i ddysgwyr gyda ADY sy’n pontio o ysgol i goleg, symud ymlaen o fewn y coleg yn ogystal â chynnig cymorth i ddysgwyr sy’n gadael y coleg.

Hyfforddwyr Dysgu - Sian Llewellyn; Sarina Vaughan; Jeremy Davies, Natsha Gracie, Jarrad Owens; Dianne Lee; Elizabeth Thomas; Gaynor Jayne;  Julie Jones; Kirsty Norcliffe; Lisa Stonehewer

Mae’r Hyfforddwyr Dysgu ar gael i gynnal gweithdai a chynnig awgrymiadau a chynghorion i ddadansoddi aseiniadau, chwilio am wybodaeth a chyrraedd terfyn amser. Gall Hyfforddwyr Dysgu helpu gyda’r defnydd o dechnoleg gynorthwyol a gweithio fel rhan o ymagwedd lleoliad cyfan i wireddu holl botensial pob dysgwr. Mae hyfforddwyr dysgu hefyd ar gael i gynnig cymorth i grwpiau bach neu 1:1 yn y meysydd hyn.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite