Gwibio i'r prif gynnwys

Mae llawer o newidiadau’n digwydd yng Nghymru sy’n cael effaith ar y modd rydym yn rhoi cymorth i’n dysgwyr gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (ALNET)

Mae Deddf ALNET yn ceisio trawsnewid disgwyliadau, profiadau a chanlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).  Bwriad y Ddeddf yw cynyddu cydweithredu gyda Phobl Ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr ac ymgorffori system syml a thryloyw.  

Am fwy o wybodaeth am beth sy’n digwydd ewch i wefan y llywodraeth here, neu am fersiwn hawdd ei darllen o’r Ddeddf, ewch here.  

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite