Gwibio i'r prif gynnwys
Ynglŷn â'r Cwrs
  • T
  • 01 Medi 2022
  • Gwyddoniaeth a Mathemateg
  • Llawn Amser
Amlinelliad y Cwrs

Mae cymwysterau BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol wedi'u cynllunio i ddarparu rhaglenni arbenigol sy'n cwmpasu'r wybodaeth allweddol a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant gwyddoniaeth a chyrsiau addysg uwch. Ar wahân i gynnwys sy'n benodol i'r sector gwyddoniaeth gymhwysol, bydd gofynion y cymhwyster yn golygu y bydd myfyrwyr yn datblygu'r sgiliau trosglwyddadwy ac uwch sy'n uchel eu parch gan AU a chyflogwyr. Er enghraifft, cyflawni tasgau labordy ymarferol, cynllunio ymchwiliadau, casglu, dadansoddi a chyflwyno data, ac adolygu a mireinio methodoleg gwaith ymarferol a gwaith mewn labordy.

Gofynion Mynediad

Minimum of 5 GCSE’s Grades A-C, including at least a C in Mathematics, English and Science

Beth fydda i'n dysgu?

Ffioedd yn daladwy os yn astudio RhA

Asesiad Cwrs

Exams and coursework assignments

Dilyniant Gyrfa

Apart from applied science sector specific content, the requirements of the qualification will mean students develop the transferable and higher order skills that are highly regarded by both HE and employers. For example, carrying out practical laboratory tasks, planning investigations, collecting, analysing and presenting data, and reviewing and refining the methodology of practical and laboratory based work.

Hyd

01 Medi 2022 - 31 Gorffennaf 2023

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite