Gwibio i'r prif gynnwys

BTEC Lefel 3 Chwaraeon (Hyfforddiant a Datblygiad)

  • Home
  • Courses
  • BTEC Lefel 3 Chwaraeon (Hyfforddiant a Datblygiad)
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Yn Y Coleg Merthyr Tudful, rydym bellach yn cynnig dau lwybr Chwaraeon. Mae'r llwybr Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon yn caniatáu dilyniant uniongyrchol i hunangyflogaeth yn y sector hyfforddi a datblygu neu symud ymlaen i'r brifysgol i ddilyn cyrsiau chwaraeon AU e.e. addysgu, hyfforddi, dadansoddi chwaraeon, datblygu chwaraeon.

Gofynion Mynediad

5 TGAU Graddau A-C, rhaid i fyfyrwyr fod â gallu chwaraeon rhesymol.

Beth fydda i'n dysgu?

Blwyddyn 1; Datblygu Sgiliau Hyfforddi Datblygu Chwaraeon Iechyd, Lles a Chwaraeon Cais Ymarferol am Chwaraeon Gyrfaoedd yn y Diwydiant Chwaraeon a Hamdden Egnïol Hunangyflogaeth mewn Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol. Blwyddyn 2; Sgiliau Hyfforddi Cymhwysol Anatomeg a Ffisioleg Rheolau a Rheoliadau Profi Ffitrwydd Maeth ar gyfer Perfformiad Corfforol Prosiect Ymchwil mewn Chwaraeon.

Asesiad Cwrs

• Fully assessed via coursework for each module studied • A mixture of written and practical assessment • Compulsory placement

Dilyniant Gyrfa

Mae'r cwrs yn darparu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau i fyfyrwyr sy'n dymuno astudio graddau neu raddau Sylfaen sy'n gysylltiedig â Chwaraeon. Cymwysedig ar ôl Blwyddyn 1 i gael gwaith fel Hyfforddwr Cynorthwyol. Cymwys ar ôl Blwyddyn 2 i gael gwaith fel Hyfforddwr

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite