Gwibio i'r prif gynnwys
Ynglŷn â'r Cwrs
  • Merthyr
  • 04 Medi 2023
  • Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Llawn Amser
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r sector chwaraeon wedi bod yn tyfu ers blynyddoedd lawer ac mae cyfradd y twf mor uchel ag erioed. Mae swyddi'n bodoli ym maes hyfforddi, gweinyddu a rheoli, cyngor ar ffitrwydd a Gwyddor Chwaraeon. Bydd ein hystod gynhwysfawr o gyrsiau, ynghyd â'n henw da gwych am ragoriaeth mewn chwaraeon a'n hymrwymiad i ddarparu cyfleoedd chwaraeon rhagorol, yn sicrhau eich bod yn cael yr addysg chwaraeon orau bosibl gyda ni.

Gofynion Mynediad

Mae mynediad drwy gyfweliad; rhaid i fyfyrwyr fod â gallu chwaraeon rhesymol, 4 TGAU graddau D-G yn ddymunol.

Beth fydda i'n dysgu?

Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn astudio: Ffitrwydd ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Hyfforddiant Perfformiad Chwaraeon Ymarferol ar gyfer Ffitrwydd Personol. Gweithgareddau Chwaraeon Blaenllaw. Anatomeg a Ffisioleg Ffordd o Fyw a Lles. Rhedeg Digwyddiad Chwaraeon. Diwydiant Chwaraeon a Hamdden. Dylunio Rhaglenni Ymarfer Corff. Profiad Gwaith

Asesiad Cwrs

2 uned Arholiad Allanol, 8 uned gwaith cwrs mewnol

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gall myfyrwyr symud ymlaen i astudio Cwrs Chwaraeon Lefel 3 BTEC

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite