Gwibio i'r prif gynnwys

BTEC Lefel 2 Chwaraeon Tystysgrif Estynedig

  • Home
  • Courses
  • BTEC Lefel 2 Chwaraeon Tystysgrif Estynedig
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r sector chwaraeon wedi bod yn tyfu ers blynyddoedd lawer ac mae cyfradd y twf mor uchel ag erioed. Mae swyddi'n bodoli ym maes hyfforddi, gweinyddu a rheoli, cyngor ar ffitrwydd a Gwyddor Chwaraeon. Bydd ein hystod gynhwysfawr o gyrsiau, ynghyd â'n henw da gwych am ragoriaeth mewn chwaraeon a'n hymrwymiad i ddarparu cyfleoedd chwaraeon rhagorol, yn sicrhau eich bod yn cael yr addysg chwaraeon orau bosibl gyda ni.

Gofynion Mynediad

Mae mynediad drwy gyfweliad; rhaid i fyfyrwyr fod â gallu chwaraeon rhesymol, 4 TGAU graddau D-G yn ddymunol.

Beth fydda i'n dysgu?

Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn astudio: Ffitrwydd ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Hyfforddiant Perfformiad Chwaraeon Ymarferol ar gyfer Ffitrwydd Personol. Gweithgareddau Chwaraeon Blaenllaw. Anatomeg a Ffisioleg Ffordd o Fyw a Lles. Rhedeg Digwyddiad Chwaraeon. Diwydiant Chwaraeon a Hamdden. Dylunio Rhaglenni Ymarfer Corff. Profiad Gwaith

Asesiad Cwrs

2 uned Arholiad Allanol, 8 uned gwaith cwrs mewnol

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gall myfyrwyr symud ymlaen i astudio Cwrs Chwaraeon Lefel 3 BTEC

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Related careers

Leisure and Sports Managers

Brief Description

Leisure and sports managers organise, direct and co-ordinate the activities and resources required for the provision of sporting, artistic, theatrical and other recreational and amenity services.

Average Salary

£27333

Sports Players

Brief Description

Professional sportsmen and women train and compete, either individually or as part of a team, in their chosen sport for financial gain.

Average Salary

£9189

Sports Coaches, Instructors and Officials

Brief Description

Sports coaches, instructors and officials work with amateur and professional sportsmen and women to enhance performance, encourage greater participation in sport, supervise recreational activities such as canoeing and mountaineering, and organise and officiate at sporting events according to established rules.

Average Salary

£9189

Fitness Instructors

Brief Description

Fitness instructors deliver training in a range of fitness activities, including weight training, yoga, pilates, personal training and other forms of exercise at private health and fitness centres, local authority run sports and leisure centres, other public and community establishments, and in private homes.

Average Salary

£9248

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite