Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma C & G mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn Lefel 1

  • Home
  • Courses
  • Diploma C & G mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn Lefel 1
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bwriad Diploma Dinas ac Urddau Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau yw rhoi ymwybyddiaeth drylwyr i chi o holl brif systemau gweithredu cerbyd ysgafn.

Gofynion Mynediad

TGAU graddau D-F mewn Saesneg, Mathemateg a phwnc sy'n seiliedig ar Wyddoniaeth

Beth fydda i'n dysgu?

Cewch gyfle i ddatblygu dealltwriaeth o'r gweithdrefnau cynnal a chadw sylfaenol sydd eu hangen i wasanaethu a thrwsio systemau cerbydau. Byddwch yn ymarfer ac yn datblygu eich sgiliau ar amrywiaeth o gerbydau yn ein gweithdai cerbydau modur rhagorol. Fel rhan o'ch rhaglen astudio byddwch hefyd yn mynychu gwersi tiwtora ac yn datblygu eich sgiliau Saesneg a Mathemateg ymhellach.

Asesiad Cwrs

Asesiadau ymarferol a phortffolio o dystiolaeth

Dilyniant Gyrfa

Dilyniant i Ddiploma Lefel 2 IMI neu NVQ2 naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser (os yw mewn hyfforddiant neu gyflogaeth).

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite