Gwibio i'r prif gynnwys
Ynglŷn â'r Cwrs
  • Merthyr
  • 04 Medi 2023
  • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
  • Llawn Amser
Amlinelliad y Cwrs

Wrth astudio BTEC Lefel 2 IT, byddwch yn datblygu gwefan ryngweithiol ar bwnc a ddewiswyd, logo graffigol digidol a deunydd hyrwyddo, portffolio rhyngweithiol digidol i ddangos eich gwaith, ynghyd ag ymchwilio i'r byd ar-lein, y rhyngrwyd a rhwydweithiau cysylltiedig.

Gofynion Mynediad

TGAU ar radd D-G neu LEFEL 1 TG. Mae sgiliau sylfaenol mewn Llythrennedd a Rhifedd yn ofynnol.

Beth fydda i'n dysgu?

Wrth astudio BTEC Lefel 2 TChG, byddwch yn datblygu gwefan ryngweithiol ar bwnc a ddewiswyd, logo graffig digidol a deunydd hyrwyddo, portffolio rhyngweithiol digidol i ddangos eich gwaith, ynghyd ag ymchwilio i'r byd ar-lein, y rhyngrwyd a rhwydweithiau cysylltiedig.

Asesiad Cwrs

Angen gwaith cwrs ac asesu ar-lein

Dilyniant Gyrfa

Gall dysgwyr sy'n ennill gradd teilyngdod neu uwch symud ymlaen i'r BTEC L3 neu Gyfrifiadura Creadigol UAL a Dylunio Gemau.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite