Gwibio i'r prif gynnwys
Ynglŷn â'r Cwrs
  • Merthyr
  • 04 Medi 2023
  • Sgiliau Byw'n Annibynnol
  • Llawn Amser
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddysgwyr sy'n astudio ar Lefel Mynediad 3/Lefel 1. Bydd dysgwyr yn gweithio tuag at gymhwyster BTEC, Mynediad i Astudiaethau Galwedigaethol. Bydd y cwrs hwn yn caniatáu i ddysgwyr samplu pynciau galwedigaethol fel Chwaraeon, Paentio ac Addurno, a'r Celfyddydau Perfformio. Bydd dysgwyr hefyd yn gweithio i wella Llythrennedd, Rhifedd a TChG drwy gydol eu rhaglen.

Gofynion Mynediad

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, efallai y byddwch yn gallu symud ymlaen i gwrs Lefel 1 mewn meysydd eraill, neu ddewis symud i mewn i’r byd gwaith.

Beth fydda i'n dysgu?

Fel rhan o'r cwrs byddwch yn uwchsgilio eich llythrennedd a'ch rhifedd. Byddwch hefyd yn astudio unedau sydd wedi'u cynllunio i wella eich sgiliau cyfathrebu a chynllunio, yn ogystal â sgiliau annibyniaeth i wella hyder a sgiliau cymdeithasol. Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys datblygu sgiliau cyfrifiadurol, sydd eu hangen ar gyfer byd gwaith, neu gyrsiau lefel uwch. Byddwch hefyd yn cael cyfle i roi cynnig ar feysydd dysgu a phrofiad gwaith galwedigaethol eraill.

Asesiad Cwrs

Yn seiliedig ar gyfweliad

Dilyniant Gyrfa

£0

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite