Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma Mynediad mewn Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach Lefel 2

  • Home
  • Courses
  • Diploma Mynediad mewn Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach Lefel 2
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Cwrs blwyddyn llawn amser ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno paratoi ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch, unrhyw gwrs Lefel 3 neu Lefel A ond nad oes ganddynt y cymwysterau gofynnol. Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i ddiwallu anghenion unigol ac mae pwyslais cryf ar y sgiliau craidd gan gynnwys cyfathrebu a rhifedd. Cyflwynir dysgwyr i ystod o feysydd pwnc academaidd sy'n gysylltiedig â'r rhaglenni gofal iechyd; mae'r rhain yn cynnwys iechyd a gofal cymdeithasol, bioleg, seicoleg a chymdeithaseg. Bydd y cwrs yn adeiladu ar eich profiadau personol ac anogir y dysgwyr i gymryd rhan ac ennill profiad gwirfoddol. Mae'r asesu drwy aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau a thasgau sy'n seiliedig ar grwpiau.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol. Caiff pob darpar fyfyriwr ei gyfweld a'i asesu cyn cael cynnig lle.

Beth fydda i'n dysgu?

Cyflwynir dysgwyr i ystod o feysydd pwnc academaidd sy'n gysylltiedig â'r rhaglenni gofal iechyd; mae'r rhain yn cynnwys iechyd a gofal cymdeithasol, bioleg, seicoleg a chymdeithaseg. Bydd y cwrs yn adeiladu ar eich profiadau personol ac anogir y dysgwyr i gymryd rhan ac ennill profiad gwirfoddol. Mae'r asesu drwy aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau a thasgau sy'n seiliedig ar grwpiau.

Asesiad Cwrs

Aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau, cyflwyniadau, gweithgareddau ymarferol

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i fynd ymlaen i amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys mynediad i addysg uwch, iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant. Oherwydd y byddwch yn dychwelyd i ddysgu yn y coleg, rhaid i chi fod yn barod i neilltuo amser ar gyfer astudio preifat drwy gydol y cwrs, ar ben eich amser yn y coleg.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite