Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma Lefel 2 EAL mewn Gosodiadau Trydanol.

  • Home
  • Courses
  • Diploma Lefel 2 EAL mewn Gosodiadau Trydanol.
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn caniatáu i'r dysgwr feithrin gwybodaeth a sgiliau crefft gosod trydanol. Nid oes angen tystiolaeth alwedigaethol o'r gweithle, felly mae'n addas ar gyfer dysgwyr nad ydynt yn gweithio yn y Diwydiant trydanol ar hyn o bryd (ond a allai ddymuno gwneud hynny). Mae'r cymhwyster wedi'i addasu o ddiploma'r FfCCh o fewn y fframwaith Prentisiaethau; felly'n hwyluso dilyniant i'r cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant. Bydd yn rhoi cyfle i'r dysgwr ymarfer a chael ei asesu mewn amgylchedd diogel ar osod systemau gwifrau ynghyd â theori berthnasol gosodiad trydanol. Mae'r dysgwr yn cael cyfle i ddefnyddio'r Canllaw Ar-Safle IET gyda rhai o'r unedau a hefyd i gaffael gwybodaeth am wyddoniaeth ac egwyddorion trydanol..

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad yw 4 TGAU gradd C neu uwch (gan gynnwys Saesneg a Mathemateg) neu gymhwyster Trydanol lefel 1 addas. Rhaid i chi allu dangos presenoldeb o 90% yn ystod eich cwrs astudio

Beth fydda i'n dysgu?

Mae'r cymhwyster hwn yn caniatáu i'r dysgwr feithrin gwybodaeth a sgiliau crefft gosod trydanol. Nid oes angen tystiolaeth alwedigaethol o'r gweithle, felly mae'n addas ar gyfer dysgwyr nad ydynt yn gweithio yn y diwydiant trydanol ar hyn o bryd (ond a allai ddymuno gwneud hynny).

Asesiad Cwrs

Cyfuniad o asesiadau ymarferol a asesir yn allanol (arholiadau) ac a osodir yn allanol ac a farciwyd yn fewnol.

Dilyniant Gyrfa

Er nad yw'r cymhwyster hwn yn anelu at wneud ymgeiswyr yn drydanwyr â chymwysterau llawn mae'n galluogi dysgwyr i ddatblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa mewn gosodiadau trydanol neu beirianneg drydanol. Mae'n addas i'r rhai sydd am symud ymlaen i raglen Prentisiaeth Electrodechnegol.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite