Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma C&G L1 mewn Sgiliau Adeiladu FT

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Bydd gofyn i chi gwblhau cyfweliad gydag un o'n tiwtoriaid masnach adeiladu. Yn ystod y cyfweliad, bydd angen i chi ddangos diddordeb mewn dysgu mwy am adeiladu gyda'r bwriad o symud ymlaen i hyfforddiant neu waith yn y diwydiant.

Gofynion Mynediad

There are no formal entry requirements. You will be required to complete an interview with one of our construction trade tutors. During the interview, you will need to demonstrate an interest in learning more about construction with a view to progressing to training or work in the industry.

Beth fydda i'n dysgu?

Asesiadau gweithdy ymarferol a phortffolio o dystiolaeth

Asesiad Cwrs

Gallech symud ymlaen i astudio Diploma Sylfaen City &guilds L2 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig. Fel arall, gallech symud ymlaen i hyfforddiant prentisiaeth neu gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu.

Dilyniant Gyrfa

You could progress on to study the City & Guilds L2 Foundation Diploma in Construction and the Built Environment. Alternatively, you could progress into apprenticeship training or employment in the construction industry.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite