Gwibio i'r prif gynnwys

Ymarfer Celf Gradd Sylfaen

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich doniau creadigol ar draws llawer o wahanol ffurfiau celf. Bydd gennych y rhyddid i ymgysylltu ag ystod eang o arferion celf a disgwrs hanesyddol i ddatblygu eich rhaglen astudio unigol iawn eich hun. Mae'r cwrs yn wahanol i lawer o gyrsiau celfyddyd gain eraill gan ei fod yn annog eich ymarfer ar draws llawer o wahanol ddisgyblaethau.

Gofynion Mynediad

Os gallwch ddangos tystiolaeth portffolio o ddiddordeb mewn celf neu sgiliau perthnasol eraill neu ddysgu blaenorol, ni fydd angen cymwysterau ffurfiol arnoch ond fe'ch gwahoddir i fynychu cyfweliad.

Beth fydda i'n dysgu?

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio amrywiaeth o arferion Celf gan gynnwys: Paentio, Gwneud Printiau, Cerameg, Dylunio Graffig, Gosod Fideo, Cyfryngau Digidol, Ymarfer Stiwdio hunangyfeiriedig neu dan arweiniad Prosiect, Sgiliau Astudio i ddatblygu eich meddwl a'ch dadansoddi beirniadol.

Asesiad Cwrs

Portffolio ymarferol

Dilyniant Gyrfa

Mae myfyrwyr yn parhau i flwyddyn 2 y Radd Sylfaen.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite