Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Ffotograffiaeth

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd Lefel A Ffotograffiaeth yn eich cyflwyno i amrywiaeth o brofiadau, gan archwilio ystod o gyfryngau, technegau a phrosesau ffotograffig. Mae ymchwilio i waith ffotograffwyr ac artistiaid eraill yn rhan annatod o'r broses ymchwilio a gwneud. Byddwch yn cynhyrchu llyfr braslunio / llyfr gwaith / cyfnodolyn, yn dogfennu eich ymchwil ac yn cofnodi datblygiad eich gwaith eich hun. Bydd y cymhwyster hwn yn eich annog i ddatblygu sgiliau ffotograffiaeth arbenigol mewn lleoliad creadigol ac arloesol.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A-C, gan gynnwys Saesneg Iaith. Gofynnir i chi ddod ag enghreifftiau o'ch gwaith ffotograffig i'ch cyfweliad.

Beth fydda i'n dysgu?

Ar y cwrs hwn byddwch yn cynhyrchu llyfr braslunio / llyfr gwaith / cyfnodolyn, yn dogfennu eich ymchwil ac yn cofnodi datblygiad eich gwaith eich hun. Bydd y cymhwyster hwn yn eich annog i ddatblygu sgiliau ffotograffiaeth arbenigol mewn lleoliad creadigol ac arloesol.

Asesiad Cwrs

Arholiad Ymarferol.

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i'r radd sylfaen ffotograffiaeth yn y coleg, gradd sy'n gysylltiedig â ffotograffiaeth mewn prifysgol arall, neu'n uniongyrchol i gyflogaeth.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite