Gwibio i'r prif gynnwys

Mae’r Coleg Merthyr Tudful wedi sicrhau cyllid hyd at fid Medi 2022 i anfon myfyrwyr galwedigaethol ar brofiad gwaith dramor. Mae’r adrannau sy’n cymryd rhan yn y prosiect fel a ganlyn, felly os ydych chi yn unrhyw un o’r adrannau isod, cewch gyfle i fynychu’r profiad gwaith wedi’i ariannu’n llwyr: Gwallt, Harddwch, Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, TG Busnes, Teithio a Thwristiaeth, Chwaraeon, BTEC, Gwyddoniaeth, Peirianneg, Adeiladu, Cerbydau Modur, Celfyddydau Perfformio.  Yn ystod y pythefnos i ffwrdd, bydd y myfyrwyr yn cyflawni 10 diwrnod o brofiad gwaith mewn gweithleoedd perthnasol i’w cwrs. Gyda’r nos ac ar benwythnosau, bydd y myfyrwyr yn cyflawni gweithgareddau ac ymweliadau diwylliannol. Bydd llety, teithiau hedfan a chostau theithio wedi’u talu’n llawn a darperir arian ar gyfer bwyd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael eich ystyried am le ar Brosiect Erasmus+ nail ai cysylltwch â’r bobl ganlynol neu siaradwch â’ch tiwtor:

Christine Bissex-Foster

Pennaeth Menter, Erasmus a Sgiliau

Ffôn: 01685 726175

Symudol: 07710 961042

E-bost: c.bissex@merthyr.ac.uk 

Hannah Casey

Gweinyddwr Erasmus a Sgiliau

Ffôn: 01685 726356

Symudol: 07710 961042 Symudol: 07429 586878

E-bost: h.casey@merthyr.ac.uk 

Neu cewch lanw’r FFURFLEN hon.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite