Gwibio i'r prif gynnwys

Self-Isolation Rules - January 2022

Prif bwyntiau
Os oes gennych chi symptomau COVID-19, dylech hunanynysu a threfnu prawf PCR
cyn gynted â phosibl. Os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19, rhaid i chi
hunanynysu a dilyn y canllawiau isod.
Gallwch roi’r gorau i hunanynysu ar ôl 7 diwrnod llawn (ar ddiwrnod 8 eich cyfnod o
hunanynysu). Dylech wneud prawf llif unffordd (LFT) ar ddiwrnod 6 eich cyfnod o
hunanynysu a phrawf llif unffordd arall 24 awr yn ddiweddarach. Gwnewch hyn i
wirio a ydych yn parhau i fod yn heintus ac y gallech drosglwyddo COVID-19 i eraill.
Ni ddylech wneud prawf llif unffordd cyn y chweched diwrnod o’ch cyfnod
hunanynysu oherwydd mae’r risg o barhau i fod yn heintus a’r posibilrwydd o
drosglwyddo’r feirws i eraill cyn y cyfnod hwn yn sylweddol uwch.
Os ydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif am
COVID-19, dylech ddilyn y canllawiau hyn. Os nad ydych wedi'ch brechu'n llawn,
mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i chi hunanynysu fel cyswllt agos am 10 diwrnod.
Os ydych yn gyswllt agos, bydd y rheolau hunanynysu a pha brofion y dylech eu
cymryd yn dibynnu ar y canlynol
 eich statws brechu covid-19
 eich oedran
 eich swydd

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite