Gwibio i'r prif gynnwys

Nid pwrpas y Coleg yn unig yw astudio i gael cymwysterau. Cewch hefyd gyfle i roi cynnig ar amrywiol brofiadau, efallai dechrau hobi newydd neu ddysgu sgil newydd. Mae digon o weithgareddau ar gael a fydd yn help i chi ddatblygu diddordebau amrywiol a chwrdd â dysgwyr eraill o gyrsiau eraill.

Beth bynnag fyddwch yn penderfynu ei wneud, fe gewch chi hwyl a rhoi hwb i’ch hunan hyder ar yr un pryd!

Bydd ein rhaglen gyfoethogi yn help i chi wneud y canlynol:

• Gwella eich iechyd meddyliol a chorfforol a’ch llesiant.

• Cryfhau eich datblygiad personol

• Cymryd rhan mewn clybiau a fforymau i ddatblygu eich hobïau a’ch diddordebau personol.

• Cryfhau eich gwybodaeth a’ch sgiliau personol.

• Ychwanegu at eich CV a gwella eich rhagolygon cyflogaeth

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite