Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Ynglyn â Ni

Ynglŷn â Ni

Mae’n gyfnod arbennig iawn i astudio yn Y Coleg Merthyr Tudful. Gyda mwy na 2,000 o fyfyrwyr, cyfleusterau newydd sbon o’r radd flaenaf, ystod wych o gyrsiau ac addysgu a chefnogaeth o safon uchel, mae llawer gennym i’w gynnig i’n myfyrwyr, gan sicrhau y byddwch yn elwa i’r eithaf ar eich amser gyda ni.

Mae ein myfyrwyr presennol yn mwynhau eu profiad yn y coleg yn fawr iawn, ac rydym yn siŵr y byddwch chithau yn mwynhau yn yr un modd.

“Mae dysgwyr yn frwd ynghylch eu profiadau yn y coleg, ac yn adnabod y cynnydd yn eu hyder a’u gallu gwell i ymdopi ag ystod ehangach o faterion dysgu a phersonol.” (Estyn 2010)

Yn ogystal â dod i’r coleg i astudio ar safon Uwch, AB neu AU, mae llawer o fanteision eraill hefyd. Bydd eich cyfnod yn y coleg yn eich galluogi i wneud y canlynol:

  • Ennill yr hyder a’r cymwysterau i gael swydd dda neu symud at addysg uwch trwy gynnig hwb ymlaen delfrydol i chi
  • Ehangu eich syniadau am yrfaoedd, a gohirio eich penderfyniadau am yrfa tan i chi fod yn sicr ynghylch yr hyn yr ydych am ei wneud.
  • Rhoi cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol i wella eich addysg neu’ch gyrfa yn y dyfodol ymhellach.

 

“Rwy’n credu bydd y coleg newydd yn rhoi mantais i ni drwy bontio’r bwlch rhwng ysgol a phrifysgol”

Angharad Hegarty – Myfyriwr Gwyddoniaeth Safon Uwch

 

Why choose us?

Read the 10 reasons now!

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet