Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Tîm Pêl-droed Merched

Mae tîm pêl-droed merched Y Coleg Merthyr Tudful wedi dechrau’n wych!

Roedd eu twrnamaint cystadleuol cyntaf ar 10 Hydref yn Academi Chwaraeon Llandarsi. Roedd wyth tîm yn y twrnamaint a rannwyd i ddau grŵp o bedwar. Cyrhaeddodd y merched rownd derfynol y gystadleuaeth, yn erbyn tîm cryf o Brifysgol Caerdydd. Yn dilyn sgôr derfynol o 0-0, collodd y merched 3-2 ar giciau cosb, gan ddod o fewn trwch blewyn o ennill y gystadleuaeth. Roedd hwn yn ganlyniad gwych i’r merched, ac mae’r staff chwaraeon yn falch iawn o’u hymdrechion.

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet