Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Teithiau addysgol dramor

Bydd gan fyfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o deithiau addysgol dramor i wella eu profiad dysgu a chynnig profiad gwaith Ewropeaidd a Rhyngwladol.

 Taith profiad gwaith i Jena, Rhagfyr 2013

Cafodd dau grŵp o fyfyrwyr Coleg Merthyr Tudful gyfle i fynd ar brofiad gwaith am bythefnos i Jena, Dwyrain yr Almaen.  Dewiswyd deng myfyriwr busnes, teithio a thwristiaeth a deg myfyriwr trin gwallt a harddwch i fynychu lleoliad profiad gwaith a ariannwyd gan  Leonardo yn yr Almaen.  Cawsant gyfle i ddysgu Almaeneg cyn mynd, ac i brofi diwylliant, iaith a moeseg gwaith pobl Dwyrain yr Almaen. Cymerodd y myfyrwyr ran mewn ymweliadau diwylliannol yn ystod eu pythefnos yn yr Almaen yn cynnwys ymweliad â Berlin. Ariennir y daith yn llawn gan Leonardo. Er bod y myfyrwyr ychydig yn nerfus am gyflawni lleoliad gwaith mewn gwlad dramor, fe wnaeth yr holl fyfyrwyr fwynhau’r profiad yn fawr ac ennill hyder a sgiliau yn ystod eu cyfnod dramor. Llwyddodd y coleg i gael cyllid ar gyfer saith carfan o fyfyrwyr yn ei gais diwethaf i Leonardo a bydd y grŵp nesaf o fyfyrwyr Peirianneg yn mynd i’r Almaen ar 2 Chwefror 2014.  Am y tro cyntaf eleni bydd y coleg hefyd yn gwneud cais i letya myfyrwyr Ewropeaidd yma hefyd.

 

Our european trips and placements provide students with a fantastic experience

students thoroughly enjoy the experience and gain confidence and skills during their time abroad

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet