Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Swyddi Gwag

Croeso i dudalen swyddi gwag Y Coleg Merthyr Tudful.

Mae’r coleg yn gyfleuster dysgu trydyddol integredig tra modern yng nghanol Merthyr Tudful, sy’n croesawu technoleg ac arferion yr 21ain ganrif ac yn darparu cyfleoedd dysgu ac addysgu o’r radd flaenaf. Ein gweledigaeth yw ysbrydoli dysgwyr ar draws Merthyr Tudful a’i chymunedau cyfagos i ymgysylltu ag addysg bellach ac uwch, diweddaru neu wella eu cymwysterau, ehangu eu gorwelion a gwneud y gorau o’u potensial.

Fel rhan o’r Gr┼Áp Prifysgol De Cymru mwy o faint, bydd gan Y Coleg Merthyr Tudful amgylchedd dysgu unigryw i bawb. Yr hyn mae hynny’n ei olygu i chi fel aelod o staff yw y byddwch nid yn unig yn elwa ar yr adnoddau addysgu, y cyfleusterau a’r amgylchedd cefnogol heb eu hail yn y coleg, y byddwch hefyd yn gallu defnyddio’r sgiliau, yr adnoddau a’r cyfleoedd datblygu staff ym Mhrifysgol De Cymru, fydd yn rhoi mynediad i chi i ddatblygiad proffesiynol parhaus.

‘Gweithio i Y Coleg Merthyr Tudful’

Lawrlwythwch wybodaeth gefndir allweddol i gefnogi eich cais i’r coleg

I weld gwybodaeth am ein swyddi gwag presennol, ewch i: http://jobs.southwales.ac.uk/vacancies

 

Interested in working at The College Merthyr Tydfil

Take a look at our current vacancies

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet