Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Rhaglenni cyfoethogi gwyddoniaeth

Mae Rhaglenni Cyfoethogi Gwyddoniaeth yn cynnal gweithgarwch cyfoethogi gwahanol ar brynhawn Mercher:

Dydd Mercher 1af y mis - cyfarfod llysgenhadon STEM (mae ein myfyrwyr yn mynd i ysgolion lleol i wneud prosiectau bach bob dydd Mercher)

2il ddydd Mercher y mis – gweithdai yn y labordy neu’r dosbarth (rydym wedi lansio dyfarniad aur CREST a’r cynllun peirianneg EESW)

3ydd dydd Mercher y mis - darlith ymgysylltu (rydym yn cynnal darlith fawr yn atrium y coleg – Wales Genepark (Geneteg), Cemeg tanwyddau a newid yn yr hinsawdd)

4ydd dydd Mercher y mis - academi Gofal Iechyd (rydym yn cynnig gweithdai a phrosiectau i helpu myfyrwyr sydd â diddordeb yn y  proffesiynau gofal iechyd)

 

Interested in a career in Health or Care?

Take a look at our Healthcare Academy

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet