Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Rhaglen Gyfoethogi Excel

Rhaglen Excel y Coleg

Mae’r rhaglen yn cynnig ystod o weithgareddau cyfoethogi ychwanegol i ehangu gorwelion dysgwyr a rhoi cyfleoedd iddynt fwyafu eu potensial tra’n cyfrannu’n bositif at fywyd y coleg a’r gymuned. Anogir yr holl ddysgwyr i gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn ar brynhawn Mercher, yn ystod yr awr ginio ac ar ôl gwersi.

Gall eich amser yn y coleg fod yn brofiad llawn mwynhad a boddhad. Mae’r graddau y byddwch yn mwynhau ac yn cael boddhad ohono yn dibynnu arnoch chi! Bydd cymryd rhan yn ein rhaglen Excel yn eich galluogi i wneud y canlynol:

  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon i wella eich ffordd o fyw
  • Gwella eich datblygiad personol
  • Cymryd rhan mewn clybiau a fforymau i ddatblygu eich hobïau a’ch diddordebau personol
  • Gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau personol
  • Ychwanegu at eich CV a gwella eich rhagolygon cyflogaeth.

 

Gweithgareddau Cyfoethogi sydd ar gael:

 

Dug Caeredin

Cynigir y cyfle i’r holl fyfyrwyr gymryd rhan yn rhaglen Dug Caeredin.

 

Menter ac Arloesedd

Bydd gan fyfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o fentrau a phrosiectau menter i wella eu sgiliau a’u cyflogadwyedd. Yn 2013-2014 cymerodd dros 200 o fyfyrwyr ran mewn cyflwyniad Dragon’s Den o’u gweithgareddau codi arian i Blant mewn Angen. Roedd hwn yn gyfle ardderchog i’r myfyrwyr gael profiad uniongyrchol o gyflwyno’u syniadau i banel o feirniaid o uwch staff y coleg a’r sêr Sophie Evans a Wyn Evans.

Student Portal

Access all your online learning tools & resources

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet