Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Rhaglen Dysgwyr Sy’n Anelu’n Uwch

Mae’r coleg yn ymrwymedig i gefnogi myfyrwyr sy’n anelu’n uwch. Trwy gydol eich cwrs byddwn yn rhoi cyfleoedd unigryw i chi fydd yn eich galluogi i fod ar y brig ymhlith myfyrwyr abl eraill ar draws y wlad.

Mae’r rhaglen yn cynnwys:

  • Cyrsiau lefel prifysgol gan weithio mewn partneriaeth â UHOVI, ACORN a Phrifysgol De Cymru
  • Siaradwyr cymhellon
  • Rhaglen y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth i arweinwyr y dyfodol.
  • Cynadleddau addysg uwch wedi’u trefnu gan brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt
  • Ymweliadau â Choleg yr Iesu, Rhydychen i brofi bywyd fel myfyriwr prifysgol
  • Cymorth i fyfyrwyr gydag arholiadau mynediad i brifysgol ee. LAWNT, BAT, UKCAT Ffug gyfweliadau.

Mae hon yn rhaglen sy’n unigryw i’r coleg ac rydym yn gobeithio bydd ein myfyrwyr yn elwa’n fawr o gymryd rhan yn y cynllun.

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet