Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Redhouse

Mae'r Coleg Merthyr Tudful wedi ffurfio partneriaeth â Chymdeithas Tai Merthyr Tudful i brydlesu gwagle arbenigol yn REDHOUSE Old Town Hall – Hen Neuadd y Dref, sef canolfan newydd i’r celfyddydau a’r diwydiannau creadigol yn Hen Neuadd y Dref yng nghanol y dref.

Mae’r bartneriaeth hon yn rhoi cyfle cyffrous i holl fyfyrwyr Cerddoriaeth, Cyfryngau, Ffilm, Dawns, Theatr Dechnegol a Drama i astudio mewn cyfleusterau pwrpasol o safon broffesiynol.

 

Mae’r rhain yn cynnwys :

  • Stiwdio Ddawns â llawr pren â sbrings.
  • Stiwdio Recordio ac ystafelloedd ymarfer
  • Theatr
  • Ystafelloedd Mac a Switiau Golygu
  • A gwagleoedd hyblyg eraill ar gyfer addysgu a pherfformio

Mae’r adeilad hefyd yn cynnwys oriel, caffi a stiwdios sy’n cael eu rhentu gan fusnesau creadigol. Mae myfyrwyr yn profi’n ddyddiol y cynnwrf o fod mewn canolfan gelfyddydau fywiog ochr yn ochr ag aelodau’r cyhoedd ac artistiaid preswyl proffesiynol ac artistiaid sy’n ymweld.

Adeiladwyd Hen Neuadd y Dref ym 1896 i gynnwys Siambr y Cyngor, llysoedd a chelloedd dal. Ar ôl blynyddoedd o ddefnydd fel adeilad dinesig a phreifat rhoddwyd y gorau i’w ddefnyddio ac aeth yr adeilad a’i ben iddo. Prynwyd Hen Neuadd y Dref gan Gymdeithas Tai Merthyr Tudful yn 2007 a thrwy weithio gydag ystod o bartneriaid ariannu, mae Cymdeithas Tai Merthyr Tudful wedi adfer yr adeilad gan gyfuno nodweddion unigryw'r cyfnod â thechnolegau a chyfleusterau newydd. Gelwir yr adeilad bellach yn REDHOUSE Old Town Hall - Hen Neuadd y Dref i adlewyrchu ei hunaniaeth newydd.

 

Click here

to find out about room and conference hire

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet