Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Polisïau

Mae gan Y Coleg Merthyr Tudful ystod eang o bolisïau a gweithdrefnau ysgrifenedig, sy’n cael eu monitro a’u diweddaru’n barhaus yn unol â deddfwriaeth y llywodraeth ac arfer da. Maen nhw yma er eich gwybodaeth ac er mwyn eich diogelu, a dylid glynu atynt bob amser.

Bydd angen Adobe Reader arnoch i weld y ffeiliau isod:

 1. Polisi Ffioedd Cyrsiau CMT 2012-13
 2. Polisi Ffioedd Cyrsiau Llawn Amser UHOVI 2011-12
 3. Polisi Ffioedd Cyrsiau Rhan Amser UHOVI 2011-12
 4. Gwiriadau SCT
 5. Iechyd a Diogelwch
 6. Recriwtio Cyn-Droseddwyr
 7. Polisi Iaith Gymraeg
 8. Termau ac Amodau’r Wefan
 9. Cydraddoldeb ac Anabledd
 10. Polisi Ysmygu
 11. Polisi TG
 12. Polisi Ffioedd
 13. University of South Wales Group Strategic Equality Plan

 

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet