Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Parth Dysgu

Mae’r Parth Dysgu yn Y Coleg, Merthyr Tudful yn ardal bwrpasol sy’n cynnig cyfleusterau a gwasanaethau cymorth astudio, y dechnoleg ddiweddaraf  a chasgliad helaeth o adnoddau print ac electronig. Mae staff cyfeillgar a chefnogol ar gael i roi cymorth i chi yn eich dewis o gwrs astudio.

Cliciwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth:

Oriau Agor

Yn ystod y tymor

9:00am – 7:30pm – Dydd Llun – Dydd Mercher

9:00am – 4:00pm Dydd Iau – Dydd Gwener

Cyfnodau Gwyliau

Mae ein horiau agor yn ystod y gwyliau yn wahanol, felly galwch i mewn i gael gwybodaeth neu gofynnwch yn y dderbynfa.

 

Step Into the Learning Zone

Take a look around

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet