Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Hyfforddi ac Uwchsgilio

A ydych chi’n chwilio am hyfforddiant cwrs byr neu gymwysterau proffesiynol sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol ar gyfer eich gweithwyr?

Mae gan Y Coleg Merthyr Tudful ystod o wasanaethau ymgysylltu â chyflogwyr sy’n darparu ymgynghori, hyfforddiant ac uwchsgilio, hyrwyddiad a gwasanaethau hyfforddi ledled ystod o feysydd busnes.

Mae ein gwasanaethau’n cynnwys:

  • Dysgu Seiliedig ar Waith
  • Pontydd i Waith
  • Sgiliau Gwaith i Oedolion

Am ragor o fanylion ynghylch unrhyw un o’r uchod, cysylltwch â Jeff Harris, Uwch Reolwr Prosiect – Prosiectau Ymgysylltu â Chyflogwyr ar 01685 726000.

What's on offer?

We have a range of employer engagement services providing consultancy, training and upskilling, facilitation

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet